• قوانین مزایده

مزایده تخصصی سکه و اسکناس و تمبر و مدال کلکسیونی شماره 4

دوستان موقع ثبت پیشنهاد حتما دقت کنید که پیشنهاد خودتون رو بدون 000 وارد کنین برای مثال 10 برای 10.000 تومان - در صورت ثبت پیشنهاد اشتباه امکان تصحیح پیشنهادات وجود ندارد حداکثر مهلت تسویه 5 روز پس از اتمام مزایده میباشد

مزایده شماره : 1 » نشان و یادبود و مدال

یادبود نقره دانشگاه صنعتی شریف (پلمپ)

وزن 70 گرم (***کمیاب***)

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  29

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 2 » نشان و یادبود و مدال

سکه نقره 1 دلاری جزیره کوک با کپسول آب مقدس

این سکه یکی از کمیابترین و عجیب ترین سکه های جهان میباشد

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  14

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 3 » نشان و یادبود و مدال

سکه 2 تکه کشورهای ساموآ و کیریباتی

هر کدام 1 دلار میباشد - این سکه یکی از کمیابترین و عجیب ترین سکه های جهان میباشد ضرب 2008

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  19

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 4 » نشان و یادبود و مدال

مدال نقره نوروز 1338 با تصویر محمدرضا شاه

کمیاب

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  14

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 5 » بسته اسکناس

بسته 50 هزار ریال کمیاب 1/1

قیمت کتاب برای این امضا با صورت و مخرج معمولی 4/5 میلیون تومن کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  9

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 6 » نشان و یادبود و مدال

مدال کمیاب نجات آذربایجان

ضرب 1328

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  17

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 7 » سکه ایرانی

سکه 250 ریال کمیاب 1380 سوپربانکی

بای متال

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  11

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 8 » اسکناس خارجی

جفت 10 پوند اسکاتلند

چاپ 2007 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  9

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 9 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند جبل الطارق

چاپ 1988 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  21

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 10 » اسکناس خارجی

تک 1000 فرانک کمیاب تابلویی فرانسه

چاپ 1938 کیفیت VF سایز بزرگ

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  13

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 11 » اسکناس خارجی

ست 5 برگی کمیاب فیجی

کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  19

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 12 » اسکناس خارجی

ست 4 برگی کمیاب کارائیب شرقی

کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  15

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 13 » اسکناس خارجی

ست 3 برگی کمیاب نیوزلند

کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  16

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 14 » اسکناس خارجی

جفت یادبودی 7 دلار فیجی (جدید)

چاپ 2017 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  16

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 15 » اسکناس خارجی

جفت 5 پوند انگلیس

چاپ 2002 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  10

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 16 » اسکناسهای گارانتی دار

تک 500 فرانک کمیاب کومور با گارانتی PMG

چاپ 1986

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  14

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 17 » اسکناسهای گارانتی دار

تک 250 هزار لیر ترکیه با گارانتی PMG

چاپ 1970

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  7

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 18 » اسکناسهای گارانتی دار

تک 100 فرانک تابلویی فرانسه با گارانتی PCGS

چاپ 1981

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  16

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 19 » اسکناسهای گارانتی دار

تک 5 فرانک تابلویی کمیاب فرانسه با گرانتی PCGS

چاپ 1969

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  20

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 20 » اسکناس خارجی

تک 1000 پزو اسپانیا

چاپ 1971 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  12

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 21 » اسکناس خارجی

تک 10 هزار دلار مشترک مالایا و برونئی بریتیش (SPECIMEN)

چاپ 1953 REPRODUCTION کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  21

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 22 » اسکناس خارجی

تک 10 پزو کوبا

چاپ 1896 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  14

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 23 » اسکناس خارجی

تک 5 پزو کوبا

چاپ 1896 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  13

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 24 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند یادبودی جزایر فالکلند (***کمیاب***)

چاپ 1983 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  17

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 25 » اسکناس خارجی

تک 25 سنت کانادا

چاپ 1923 کیفیت VF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  16

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 26 » اسکناس خارجی

تک 1 پوند کمیاب استرالیا

چاپ 1960 کیفیت VF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  12

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 27 » اسکناس خارجی

اسکناس ارور بدون شماره سریال 5000 فرانک کنگو

چاپ 2002 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  7

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 28 » اسکناس خارجی

تک 10 سنت هنگ کنگ

چاپ 1961 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  11

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 29 » اسکناس خارجی

تک 5000 لیر کمیاب ترکیه با تصویر مولانا

چاپ 1985 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  13

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 30 » اسکناس خارجی

تک 1 دلار بلیز

چاپ 1987 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  14

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 31 » اسکناس خارجی

تک 10 پوند پلیمری انگلیس

چاپ 2016 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  12

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 32 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند انگلیس

چاپ 1966 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  17

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 33 » اسکناس خارجی

تک 1 دلار کارائیب شرقی

چاپ 1965 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  13

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 34 » اسکناس خارجی

تک 5 دلار کمیاب کارائیب شرقی

چاپ 1965 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  16

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 35 » اسکناس خارجی

تک 4 شیلینگ کمیاب باهاما

چاپ 1953 کیفیت VF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  8

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 36 » اسکناس خارجی

تک 10 دلار مهر آبی آمریکا (***کمیاب***)

چاپ 1934 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  15

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 37 » اسکناس خارجی

جفت 5 روفیا پلیمری مالدیو (جدید)

چاپ 2017 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  11

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 38 » اسکناس خارجی

تک 500 پزو اسپانیا

چاپ 1931 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  15

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 39 » اسکناس خارجی

تک 50 مارک آلمان نازی

چاپ 1940 کیفیت AUNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  13

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 40 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند یادبودی کمیاب اسکاتلند

چاپ 2005 کیفیت UNC - یادبود JACK NICKLAUS

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  13

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 41 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند یادبودی کمیاب اسکاتلند

چاپ 2005 کیفیت UNC - یادبود 500 سال تاسیس دانشگاه ادینبورگ

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  12

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 42 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند یادبودی کمیاب اسکاتلند

چاپ 2004 کیفیت UNC - یادبود TAM MORRIS

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  11

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 43 » اسکناس خارجی

تک 1 پوند کمیاب جرسی

چاپ 1963 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  10

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 44 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند پلیمری اسکاتلند

چاپ 2016 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  12

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 45 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند پلیمری اسکاتلند

چاپ 2016 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  15

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 46 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند پلیمری اسکاتلند

چاپ 2016 کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  9

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 47 » اسکناس خارجی

تک 1 دلار کمیاب کارائیب شرقی

چاپ 1961 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  7

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 48 » اسکناس خارجی

تک 1 دلار کمیاب کانادا (شماره قشنگ)

چاپ 1937 کیفیت EF

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  9

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 49 » اسکناس خارجی

تک 5 پوند جبل الطارق

چاپ 2011کیفیت AUNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  8

بالاترین پیشنهاد هزار تومن

مزایده شماره : 50 » اسکناس خارجی

تک 10 دلار سنگاپور (***رند***)

چاپ 1931 REPRODUCTION ;کیفیت UNC

 • شروع مزایده

  5 هزار تومن
 • پیشنهاد تخمینی

  هزار تومن
 • تعداد پیشنهاد

  21

بالاترین پیشنهاد هزار تومن